ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ตรวจสุขภาพฟันและช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทราย

ตรวจสุขภาพฟันและช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทราย

 

"ตรวจสุขภาพฟันและช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทราย"

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้นายพิชัย พละเดช เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสิมสุขภาพตำบลพลา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลพลา(อสม.)

ร่วมดำเนินการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทราย


Copyright © 2014 All Rights Reserved.