ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ประชุมคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอ

 

"ประชุมคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖"

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

โดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ แห่ง

ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฉาง และผู้แทนจากที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.