ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> รับมอบงบประมาณจากบริษัท บี กริมเพาเวอร์ จำกัด

รับมอบงบประมาณจากบริษัท บี กริมเพาเวอร์ จำกัด

 

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลา  นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา มอบหมายให้นางสาวปฏิญญา สีหมนตรี รองปลัดเทศบาลตำบลพลา

รับมอบงบประมาณจากบริษัท บี กริมเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดงานลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลพลา ขอขอบคุณ บริษัท บี กริมเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และการนิคมอุตสาหกรรม มา ณ โอกาสนี้


Copyright © 2014 All Rights Reserved.