dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภาพกิจกรรม


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพลา article
ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษาและพุ่มผ้าป่า
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
โครงการฝึกอบรมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการทำความสะอาดอาคาร
ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ให้ความรู้เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม
ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการสร้างทีมงานสตรีเพื่อชุมชน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการของงานสังคมสงเคราะห์
โครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
หน้า 1/18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.