ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ภาพกิจกรรม


โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลarticle

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕article

กิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

งานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

งานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้ว่าพาทัวร์@บ้านฉาง

ผู้ว่าพาทัวร์@บ้านฉาง

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก

ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

การแข่งขันกีฬาสีปฐมวัยสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาสีปฐมวัยสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

พิธีเปิดงาน Banchang Bikeweek 2023

พิธีเปิดงาน Banchang Bikeweek 2023

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการทำงานของผู้พิการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการทำงานของผู้พิการ

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย

โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน้า 1/57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.