ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ภาพกิจกรรม


โครงการติดตั้งถังขยะเปียก

โครงการติดตั้งถังขยะเปียก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกขยะประเภทขยะรีไซเคิล

ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกขยะประเภทขยะรีไซเคิล

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ

ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจรางระบายน้ำที่อุดตันจากดินและทราย

ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจรางระบายน้ำที่อุดตันจากดินและทราย

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้จากต้นสนที่ปกคลุมหลังคาเมรุวัดพลา

ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้จากต้นสนที่ปกคลุมหลังคาเมรุวัดพลา

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้กับคณะครูและนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้กับคณะครูและนักเรียน

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งานลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

งานลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เปิดการแข่งขันชักเย่อทะเลของประชาชน

เปิดการแข่งขันชักเย่อทะเลของประชาชน

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รับมอบงบประมาณจากบริษัท บี กริมเพาเวอร์ จำกัด

รับมอบงบประมาณจากบริษัท บี กริมเพาเวอร์ จำกัด

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ดำเนินการมอบชุดเครื่องนอน

ดำเนินการมอบชุดเครื่องนอน

วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะ

ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะ

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม-วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

ร่วมรับมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

ร่วมรับมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

หน้า 1/53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.