dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภาพกิจกรรม


โครงการ"สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"ในกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว article
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องราชสักการะ article
เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ถวายเป็นพระราชกุศล
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค คนปลอดภัย โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา จากเทศบาลตำบลบ่อหลวง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตำบลพลา
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา จากเทศบาลตำบลบางกระทึก
โครงการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล
โครงการหมู่บ้านสีขาว โดยทำการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค คนปลอดภัย
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัยเรียน วัยใส
หน้า 1/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.