dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภาพกิจกรรม


ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ article
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บ้านคลองทราย article
เ่รื่องของมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ article
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ article
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค(โซเดียมไฮโปคลอไรต์) article
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ของวัดพลา
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค article
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
มาตรการในการคัดกรองของเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากผ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ
ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากผ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ
ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากผ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ
ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
หน้า 1/14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.