ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ภาพกิจกรรม


ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวarticle

ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัว

วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีarticle

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีarticle

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในพื้นที่สาธารณะประโยชน์

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในพื้นที่สาธารณะประโยชน์

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในพื้นที่สาธารณประโยชน์

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในพื้นที่สาธารณประโยชน์

วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

ฉีดพ่นสารเคมีบริเวณตลาดนัดในพื้นที่หมู่ที่ ๗

ฉีดพ่นสารเคมีบริเวณตลาดนัดในพื้นที่หมู่ที่ ๗

วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ดำเนินการตั้งจุดตรวจและแก้ไขปัญหาการจราจรช่วงเทศกาล

ดำเนินการตั้งจุดตรวจและแก้ไขปัญหาการจราจรช่วงเทศกาล

วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ฉีดพ่นสารเคมีและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ

ฉีดพ่นสารเคมีและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ

วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพลา

ทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพลา

วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

โครงการจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย

โครงการจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ในวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

มอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัย

มอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัย

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้า 1/24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.