ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ภาพกิจกรรม


ร่วมดำเนินการทำความสะอาดอาคาร

ร่วมดำเนินการทำความสะอาดอาคาร

วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กร

คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โครงการศูนย์พระมหาชนก ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการศูนย์พระมหาชนก ประจำปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ร่วมกันดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-๑๙

ร่วมกันดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-๑๙

วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีภายในอาคารห้องน้ำ

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีภายในอาคารห้องน้ำ

วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุม

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุม

วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทำการประชาสัมพันธ์เรื่องของมาตรการในการปฏิบัติตน

ทำการประชาสัมพันธ์เรื่องของมาตรการในการปฏิบัติตน

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน

วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

โครงการหมู่บ้านสีขาว

โครงการหมู่บ้านสีขาว

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

มอบเช็คเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

มอบเช็คเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีภายในโรงเรียนบ้านคลองทราย

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีภายในโรงเรียนบ้านคลองทราย

วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

วัฒนธรรมระยอง ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน

วัฒนธรรมระยอง ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน

วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการอบรมอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการอบรมอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ร่วมกันดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ร่วมกันดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

ร่วมกันดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ร่วมกันดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน

วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน

วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หน้า 1/28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.