ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

แจ้งขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

แจ้งลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว

แจ้งลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว

การดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย

การดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย

ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลพลาและพื้นที่ใกล้เคียง

ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลพลาและพื้นที่ใกล้เคียง

ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ขอให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัด

ขอให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัด

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ก่อนการก่อสร้างอาคาร

ก่อนการก่อสร้างอาคาร

กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา 

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง

แจ้งปิดการเรียนการสอน

แจ้งปิดการเรียนการสอน

ประกาศรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

ประกาศรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

ประกาศรับลงบัญชีทหารกองเกิน

ประกาศรับลงบัญชีทหารกองเกิน

แจ้งกำหนดการจองล็อคร้านค้า

แจ้งกำหนดการจองล็อคร้านค้า

ขอเชิญประกวดกระทงประดิษฐ์

ขอเชิญประกวดกระทงประดิษฐ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ

กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน้า 1/39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.