dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๒ "ลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา"
สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
หน้า 1/21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.