ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์


ตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยรถตรวจชีวนิรภัย

ตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยรถตรวจชีวนิรภัย

แจ้งปิดพื้นที่ชายหาดพลา

แจ้งปิดพื้นที่ชายหาดพลา

ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น.

งดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ

งดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน

วิธีทำความสะอาด ธนบัตร และ เหรียญ ให้ห่างไกลโควิด-19

วิธีทำความสะอาด ธนบัตร และ เหรียญ ให้ห่างไกลโควิด-19

ข้อปฏิบัติการกักกันในสถานที่ควบคุมบริเวณที่พักอาศัย

ข้อปฏิบัติการกักกันในสถานที่ควบคุมบริเวณที่พักอาศัย

วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี

วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี

วิธีการเช็คอาการโควิด-19

วิธีการเช็คอาการโควิด-19

มาตรการในการป้องกันโควิด-19

มาตรการในการป้องกันโควิด-19

กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน

ประกาศ

ประกาศ

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

 

แจ้งปิดการเรียนการสอน

แจ้งปิดการเรียนการสอน

มาตรการเพื่อการรับมือโควิด-19

มาตรการเพื่อการรับมือโควิด-19

สายด่วนที่ควรรู้ ช่วงโควิด-19

สายด่วนที่ควรรู้ ช่วงโควิด-19

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ ๑)

การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นออนไลน์

การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นออนไลน์

ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

โครงการคนละครึ่ง

โครงการคนละครึ่ง

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

หน้า 1/19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.