ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
กองการศึกษา

 

 

วิสัยทัศน์ของกองการศึกษา :ระบบงานมาตรฐาน บริการโปร่งใส การศึกษาก้าวไกล ด้วยปัจจัยพอเพียง

 

อำนาจหน้าที่

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและ พัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การจ้ดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลา การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรม งานกิจการศาสนาส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

พนักงานและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา

 

 

หน่วยงานภายในกองการศึกษา

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.