ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒

โครงการท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไปยังสนามบินอู่ตะเภา ของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด

ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องเพลย์พิกเซล โรงแรมเพลย์ พลา บีช ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการจัดประชุมในพื้นที่ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ระบบ Zoom Meeting)
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แจ้งลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว
การดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย
ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลพลาและพื้นที่ใกล้เคียง
ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัด
ก่อนการก่อสร้างอาคาร
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง
แจ้งปิดการเรียนการสอน
ประกาศรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
ประกาศรับลงบัญชีทหารกองเกิน
แจ้งกำหนดการจองล็อคร้านค้า
ขอเชิญประกวดกระทงประดิษฐ์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
สืบสานตำนานเมืองเก่าบ้านฉาง บ้านเราพลา
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
มาตรการป้องกันเด็กจมน้ำ
การป้องกันโรคฉี่หนู อันตรายที่มาพร้อมกับฝน
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิ ครั้งที่ ๘
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19
ขอเชิญชวนร่วมงาน"Dow Rayong Kid Creators
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์
โครงการนี้เป็นกิจกรรมการเดิน-วิ่ง
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุม
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร
ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
แจ้งวันหยุดราชการและวันหยุดราชการเพิ่ม
ขอเชิญข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภา
รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
ดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูอายุ
แจ้งการรับบริจาคโลหิต
แจ้งการรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา
ขอเชิญชวนผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครอง (สุนัขและแมว)
ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรมสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบลพลา
โรคลมชัก หรือ โรคลมบ้าหมู
๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค
โครงการบริจาคโลหิต ๙๐ พรรษา
ให้คำปรึกษาในการใช้กัญชาทางการแพทย์
มาลดเสี่ยงจากโรคฝีดาษวานรกัน
ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมวันสุนทรภู่
จะดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลพลา ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ขอเชิญเยาวชนและศิลปินทั่วไป สมัครเข้าประกวดเดี่ยวปี่ใน
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ
หมั่นตรวจวัดความดัน เพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
16 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง
ประกาศโรงพยาบาลบ้านฉาง เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19
ขับขี่ปลอดภัย ในฤดูฝน
5 สิ่งของเตรียมพร้อมรับวันเปิดเทอม ป้องกันโควิด-19
การแข่งขันไตรกีฬา"ROBOMAN TRIATHLON 2022"
เส้นทางการเดินวิ่ง 3 หาด
ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ประกาศโรงพยาบาลบ้านฉาง เรื่องการเปิดรับฉีดวัคซีน
ข้อมูลเหล่านี้ อย่าเปิดเผยเด็ดขาด
แจ้งเบอร์ แก๊งค์ Call Center เข้าสู่ระบบเพื่อปิดกั้นการใช้งาน
แนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 12 - น้อยกว่า 18 ปี
แนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5 - น้อยกว่า 12 ปี
วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น จากโรคลมแดด
เตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง
รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2564
สถิติการให้บริการ ปี 2565
ได้รับหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภา
มาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงสงกรานต์
สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย
เทศกาลสงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพฯ
ข้อห้ามช่วงเทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์วิ่งฟรี มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9
สงกรานต์ อุ่นใจ จ่ายตลาด ปลอดภัยCopyright © 2014 All Rights Reserved.