dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน กันยายน 2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน สิงหาคม2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน มิถุนายน2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน เมษายน2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน มีนาคม 2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน มกราคม 2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน ธันวาคม 2560
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน ตุลาคม 2560
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน ตุลาคม 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน กันยายน 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน สิงหาคม 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน กรกฎาคม 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน มิถุนายน 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน พฤษภาคม 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน เมษายน 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน มีนาคม 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน มกราคม 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน ธันวาคม 59
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน พฤศจิกายน 59
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน ตุลาคม 59

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
Copyright © 2014 All Rights Reserved.