ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง article

แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อบจ.รย.0501 (บ้านฉาง-กงเพชร)ต.พลา  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อบจ.รย 0501 ( บ้านฉาง-กงเพชร ) ต.พลา  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 5 ซอย 8/1 ม.5  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ประจำปีงบประมาณ 2564  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลพลา ปีงบ 2564  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 5 ซ.12 ระยะที่ 2 ม.5 ต.พลา  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ พร้อมเสาโคมกิ่งเดี่ยวสายตะกาด-สี่กั๊ก ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองชลประทาน สายเทศบาล ๖ ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง(ชุมชนคลองทรายพัฒนา) หมู่ที่ ๗ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๒ สานหน้า รพ.สต.พลา หมู่ที่ ๖ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายท่อทางเข้าโรงเรียนบ้านคลองทราย หมู่ที่ ๗ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ โคมกิ่งเดียว ถนนสายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข รย. 3037 (พลา-กม.16) หมู่ที่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๔ ซอย ๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับภูมิทัศน์ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกผสมยางพารา หาดพลา ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกผสมยางพารา และติดตั้งชุดโคมไฟพร้อมโคมกิ่งเดี่ยว เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายทางหลวงท้องถิ่น อบจ.รย.0501 (บ้านฉาง-กงเพชร) หมู่ที่ 6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารบ่อน้ำโบราณ หมู่ที่ ๒ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งภายในชุมชน หมู่ที่ ๑ สกุลทองรวมใจ และหมู่ที่ ๕ เอื้ออาทรพัฒนา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมเสา โคมกิ่งเดี่ยวสายฟิชชิ่งปาร์ค หมู่ที่ 7 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพลา หมู่ที่ 2  

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ โคมกิ่งเดี่ยว ถนนสายทางหลวงท้องถิ่น  

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาล ๒ (ศพด.) หมู่ที่ ๒ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการขุดลอกคลองลึก หมุ่ที่ 6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการก่อสร้างอาคารบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหาดพลา หมุ่ที่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการก่อสร้างถนนยางพารา แอสท์ฟัลติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำถนนสายเทสบาล 6 ซอย 11/1 หมุ่ที่ 6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ประกาศแผนโครงการติดตั้งชุดโคมไฟ สายเทศบาล 5 ซอย 16 ม.5  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คสล.สาย6 ซอย126 หมู่6  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คสล.สาย6 ซอย13 หมู่6  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คสล.สาย6 ซอย3 หมู่6  

ประกาศแผนกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป  

ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กล้องวงจรปิด  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  

 
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
Copyright © 2014 All Rights Reserved.