dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพลา หมู่ที่ 2  

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ โคมกิ่งเดี่ยว ถนนสายทางหลวงท้องถิ่น  

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาล ๒ (ศพด.) หมู่ที่ ๒ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการขุดลอกคลองลึก หมุ่ที่ 6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการก่อสร้างอาคารบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหาดพลา หมุ่ที่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการก่อสร้างถนนยางพารา แอสท์ฟัลติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำถนนสายเทสบาล 6 ซอย 11/1 หมุ่ที่ 6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ประกาศแผนโครงการติดตั้งชุดโคมไฟ สายเทศบาล 5 ซอย 16 ม.5  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คสล.สาย6 ซอย126 หมู่6  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คสล.สาย6 ซอย13 หมู่6  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คสล.สาย6 ซอย3 หมู่6  

ประกาศแผนกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป  

ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กล้องวงจรปิด  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  

 
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
Copyright © 2014 All Rights Reserved.