ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

                                                           

                                                          

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแจ้งลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมวการดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายขอเชิญชวนประชาชนในตำบลพลาและพื้นที่ใกล้เคียงดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตขอให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัดขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการก่อสร้างอาคารกำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา ภาพกิจกรรม

โครงการติดตั้งถังขยะเปียก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

More...

ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกขยะประเภทขยะรีไซเคิล

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

More...

ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

More...

ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจรางระบายน้ำที่อุดตันจากดินและทราย

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

More...

ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้จากต้นสนที่ปกคลุมหลังคาเมรุวัดพลา

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

More...

เข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้กับคณะครูและนักเรียน

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

More...

งานลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

More...

เปิดการแข่งขันชักเย่อทะเลของประชาชน

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

More...

รับมอบงบประมาณจากบริษัท บี กริมเพาเวอร์ จำกัด

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

More...

ดำเนินการมอบชุดเครื่องนอน

วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

More...

ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะ

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

More...

ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม-วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.