ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

                                                           

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลพลาประกาศหยุดทำการ

ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔แจ้งการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องในวันมหิดลแจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาล

 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปรษณีย์ไทย เตือนภัยกลโกงมิจฉาชีพข้อควรปฏิบัติในการจัดงานศพ ในสถานการณ์โควิด-19กินข้าวแยกกัน ลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิดจุดสังเกตุ ตลาดสด ปลอดภัย ไร้โควิด-19ยังคงมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-๑๙กำหนดรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภาพกิจกรรม

ร่วมรับมอบอุปกรณ์และเครื่องใช้สอย

วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

More...

เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

More...

ดำนินการลงพื้นที่เพื่ออำนวยการให้กับพนักงานเทศบาล

ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดวัคซีนแบบเชิงรุก

วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีการท่วมขัง

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีการท่วมขัง

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.