ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

                                                           

                                                          

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2เปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๗กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลแจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งเตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินหลอกลวงผู้เสียหายขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขอรับทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลายสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพลาขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลาภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๓

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ - วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

More...

โครงการศูนย์ ๓ วัย สร้างสายใย สร้างสุขในครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

More...

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรตำบลพลา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

More...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

More...

โครงการฝึกอบรมเทศบาลใส่ใจกฎหมายใกล้ตัว

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

More...

ดำเนินการมอบเงินและสิ่งของให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

More...

กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ ๒๑

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖

More...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทม.บางแม่นาง จ.นนบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

More...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษาจาก อบต.ดงเมืองแอม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

More...

กิจกรรมชมรมคนพิการตำบลพลา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

More...

ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ยากไร้

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

More...

ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.