ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

                                                           

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนภัยจากสถานการณ์คลื่นลมแรงแจ้งการขอรับเอกสารรับรองความจำเป็นแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลแจ้งการขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโควิด-19 กับเรื่องราวของ Home Isolationวัคซีนโควิด-19 กับเรื่องราวของลิ่มเลือดอุดตันโควิด-19 กับเรื่องราวของห้วงเวลาวัคซีนโควิด-19 กับความสัมพันธ์ต่อโรคอื่นๆภาพกิจกรรม

ร่วมดำเนินการทำความสะอาดอาคาร

วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

More...

เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

More...

คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

More...

โครงการศูนย์พระมหาชนก ประจำปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

More...

ร่วมกันดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-๑๙

วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีภายในอาคารห้องน้ำ

วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุม

วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

More...

ทำการประชาสัมพันธ์เรื่องของมาตรการในการปฏิบัติตน

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

More...

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน

วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.