dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

                                                           

                                                          

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้บริการแพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง"Traffy Fondue"แจ้งกำหนดการฝึกของโรงเรียนทหารนาวิกโยธินร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายข้อแนะนำการจุดประทัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯกำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลาขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารภาพกิจกรรม

โครงการติดตั้งถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

More...

โครงการติดตั้งถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

More...

โครงการสวนครัวตัวจิ๋ว

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยเพื่อควบคุมโรค

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

More...

ต้อนรับคณะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

More...

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

More...

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ และเก็บขยะทำความสะอาดชายหาด

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

More...

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีน

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

More...

กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

More...

รับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

More...

รับมอบของขวัญของรางวัลสำหรับการจัดกิจกรรม

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

More...

รับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.