ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

                                                           

                                                          

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัดไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปขอรับเงินคืนแจ้งการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิงฯ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิญชวนครอบครัวแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลประกาศรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารกำหนดการรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ประกาศรับลงบัญชีทหารกองเกินขั้นตอนการช่วยเหลือคนจมน้ำภาพกิจกรรม

ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

วันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

More...

การประชุมณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

More...

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ยากไร้และประสบปัญหาทางสังคม

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

More...

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

More...

ตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

More...

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

More...

การประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

More...

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

More...

ฉีดพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

More...

ดำเนินการมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

More...

ดำเนินการตรวจสอบชายหาดพลา

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

More...

การประชุมจัดระเบียบชายหาดพลา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.