ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

                                                           

                                                          

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลาประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลกำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประกาศเทศบาลตำบลพลาประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรในวันเลือกตั้งล่วงหน้าประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น ไทยดีประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลาภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก จ.พิษณุโลก

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

More...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

More...

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

More...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

More...

ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น

More...

ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

More...

ตรวจสุขาภิบาลอาหาร

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

More...

กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ ณ บริเวณชายหาดพลา

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

More...

ตรวจสุขาภิบาลอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

More...

ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร

วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

More...

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพลา

วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

More...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมความรู้ทักษะสมอง

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.