ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

                                                           

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุห่างกันสักนิด ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิดทุกสายพันธุ์ ป้องกันได้เจอ แจ้ง จบ จบปัญหาออนไลน์ 1212รับโอนพนักงานเทศบาลสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด-19ประกาศโรงพยาบาลบ้านฉางมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมวิธีการใส่และทิ้ง หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องเชิญชวน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แจ้งให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัด

 โรงพยาบาลบ้านฉาง แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19ภาพกิจกรรม

ดำเนินการทำความสะอาดฉีดล้างถนนสายบ้านฉาง

วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

More...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

More...

จิตอาสา รู้รักสามัคคี  รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต

วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

More...

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตาม

วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

More...

พิธีลงนามส่งมอบภารกิจสาธารณสุข

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการตรวจสอบรางระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

More...

ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

More...

สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

More...

ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ และวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

More...

ทำการตัดหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬา

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

More...

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.