ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

                                                           

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๗แจ้งหยุดให้บริการประชาชนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ระยะที่ 1ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19รู้ทันความเสี่ยงและทางป้องกัน

สำหรับผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยงในวิกฤตโควิดหลักปฏิบัติในการร่วมงานศพหญิงตั้งครรภ์กับการฉีดวัคซีนโควิด-19อยู่บ้านอย่างไร ให้ปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาลภาพกิจกรรม

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค

วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดวัคซีนแบบเชิงรุก

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค

วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

More...

ร่วมให้การต้อนรับ นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค

วันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค

วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

More...

ร่วมรับมอบอุปกรณ์และเครื่องใช้สอย

วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

More...

เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

More...

ดำนินการลงพื้นที่เพื่ออำนวยการให้กับพนักงานเทศบาล

ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.