ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

                                                           

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมือความเครียดจากโควิด-19แยกทิ้งชุดตรวจ ATK ให้ถูกวิธีสังเกตอาการโควิด-19 โอมิครอนถาม-ตอบ ปัญหาโควิด-19 จังหวัดระยองอัปเดทคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19การดูแลเด็กเล็กติดเชื้อโควิด-19มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลาขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการประชุมคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ.๒๕๖๕มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ภาพกิจกรรม

ดำเนินการทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองทราย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

More...

โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน

วันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

More...

ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

More...

ดำเนินการฉีดน้ำและทำความสะอาดถนนสายลงสู่หาดพลา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

More...

ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช.

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

More...

ตั้งจุดตรวจและแก้ปัญหาจราจรช่วงเทศกาล

ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

More...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันปราบดาภิเษก

วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการตัดแต่งกิ่งสนและต้นไม้อื่นๆในบริเวณพื้นที่ชายหาดพลา

วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

More...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

More...

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

More...

ร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.