ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙เรื่อง การปิด-เปิด การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ.ระยอง แจ้งเปลี่ยนเว็ปไซต์ลงทะเบียนของฉีดวัคซีนโควิด-19การฉีดวัคซีนโควิด-19 กับผู้ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนพนักงานโรงงาน กับการปฏิบัติตน ให้ห่างไกลโควิด-19ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กับการฉีดวัคซีนโควิด-19จ.ระยอง แจ้งยืนยันฉีดวัคซีนโควิด-19กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีนภาพกิจกรรม

ร่วมกันดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

More...

ร่วมกันดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

More...

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน

วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

More...

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน

วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

More...

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

More...

ตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการร้านค้า

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

More...

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายใน

วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

More...

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน

วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

More...

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา

วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.