ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

 กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา

เขตเลือกตั้งที่ ๒ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา

เขตเลือกตั้งที่ ๑บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา

เขตเลือกตั้งที่ ๒บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา

เขตเลือกตั้งที่ ๑ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพลาบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพลาโครงการเราชนะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนภาพกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนผิวจราจร

ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัส

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในพื้นที่สาธาณประโยชน์

วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.