ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ร่วมมอบรถเข็นให้กับผู้พิการ และมอบเงินกับชุดธารน้ำใจให้กับผู้สูงอายุ

ร่วมมอบรถเข็นให้กับผู้พิการ และมอบเงินกับชุดธารน้ำใจให้กับผู้สูงอายุ

 

"ร่วมมอบรถเข็นให้กับผู้พิการ และมอบเงินกับชุดธารน้ำใจให้กับผู้สูงอายุ"

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา มอบหมายให้นายเรืองเดช อ่อนทรัพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพลา

นำพนักงานเทศบาลจากฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล และจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบ้านฉาง

โดยการนำของนายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พื้นที่อำเภอบ้านฉาง

และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือผู้พิการ และผู้สูงอายุ

โดยทำการมอบรถเข็นให้กับผู้พิการและมอบเงินกับชุดธารน้ำใจ (ถุงผ้าปันสุข) ให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา ตามรายละเอียดดังนี้

- มอบรถเข็นปันสุขให้กับผู้พิการจำนวน ๒ ราย ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ และพื้นที่หมู่ที่ ๗

- มอบเงินและชุดธารน้ำใจ (ถุงผ้าปันสุข) พร้อมทั้งน้ำนมถั่วเหลือง (แลคตาซอย) จำนวน ๑ ลัง ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๘๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๓ ราย

ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ ราย และในพื้นที่หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ ราย


Copyright © 2014 All Rights Reserved.