ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ลำนางรอง จ.บุรีรัมย์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ลำนางรอง จ.บุรีรัมย์

 

"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ลำนางรอง จ.บุรีรัมย์"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

และกองการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้มีพันจ่าเอกอนุรักษ์ ขันกำเหนิด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลพลา

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพลา และนางสุนัทธิการ์ ใจเป็ง นักสันทนาการชำนาญการ ทำการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.