ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

 

"กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร เทศบาลตำบลพลา นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้กองการศึกษา ดำเนินการจัด

"กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗"

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร เทศบาลตำบลพลา โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในระดับเตรียมอนุบาล จำนวน ๑ ห้อง

ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด ๓๕ คน


Copyright © 2014 All Rights Reserved.