ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

 

"ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค"

วันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้พนักงานเทศบาลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

โดยการหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำจากตู้น้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ และตรวจคลอรีนตกค้างในน้ำประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการปนเปื้อนในน้ำที่อาจเป็นสาเหตุของโรคในระบบทางเดินอาหาร และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค


Copyright © 2014 All Rights Reserved.