ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> การแข่งขันกีฬาสีปฐมวัยสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาสีปฐมวัยสัมพันธ์

 

"การแข่งขันกีฬาสีปฐมวัยสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านฉาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖"

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในพิธีเปิด

"การแข่งขันกีฬาสีปฐมวัยสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านฉาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖"

ณ สนามกีฬาชั่วคราว ชายหาดพลา ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.