ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกขยะประเภทขยะรีไซเคิล

ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกขยะประเภทขยะรีไซเคิล

 

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้พนักงานเทศบาลตำบลพลาจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกขยะประเภทขยะรีไซเคิล ที่ทางกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมได้

ดำเนินการจัดเตรียมที่ใส่ขยะไว้ให้ตามสถานที่ต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.