ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ

ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ

 

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพลา นายมานะ หมายมั่น รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลพลา

ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๕

โดยทำการตรวจประเมินเทศบาลตำบลพลาในด้านต่างๆจำนวน ๔ มิติ ดังนี้

๑.มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

๒.มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

๓.มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

๔.มิติด้านการพัฒนาองค์กร


Copyright © 2014 All Rights Reserved.