ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้จากต้นสนที่ปกคลุมหลังคาเมรุวัดพลา

ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้จากต้นสนที่ปกคลุมหลังคาเมรุวัดพลา

 

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้พนักงานเทศบาลจากกองช่างและจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้จากต้นสนที่ปกคลุมหลังคาเมรุวัดพลา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งกับประชาชนและตัวอาคารดังกล่าว


Copyright © 2014 All Rights Reserved.