ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> เข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้กับคณะครูและนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้กับคณะครูและนักเรียน

 

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้พนักงานเทศบาลตำบลพลาจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้กับคณะครูและนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติสวนระยอง(GIS)

ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ในกิจกรรมการเก็บขยะชายหาด ณ บริเวณสวนสนชายหาดพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.