ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> เปิดการแข่งขันชักเย่อทะเลของประชาชน

เปิดการแข่งขันชักเย่อทะเลของประชาชน

 

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นายสมทรง แถวโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา รับมอบหมายจากนายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา

ในการเป็นประธานเปิดการแข่งขันชักเย่อทะเลของประชาชนและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฉาง

ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน

"งานลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕"

ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณชายหาดพลา(ด้านหลังโรงเรียนวัดพลา)


Copyright © 2014 All Rights Reserved.