ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ดำเนินการมอบชุดเครื่องนอน

ดำเนินการมอบชุดเครื่องนอน

 

วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้พนักงานเทศบาลจากฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล

นำโดยนางสาวรวีโรจน์ นาคงาม หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และพนักงานเทศบาลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลา ดำเนินการมอบชุดเครื่องนอนที่ได้รับบริจาคจากศูนย์บริการคนพิการ สิรารมย์ จังหวัดระยอง

ให้กับครอบครัวผู้พิการในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลพลา 

เทศบาลตำบลพลา ขอขอบคุณศูนย์บริการคนพิการ สิรารมย์ จังหวัดระยอง มา ณ โอกาสนี้


Copyright © 2014 All Rights Reserved.