ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

 

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม-วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้พนักงานเทศบาลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

และพนักงานเทศบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลา ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

ของผู้ประกอบการผลิตน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำแข็งภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่อาจปนเปื้อนกับน้ำดื่มและน้ำแข็ง

ซึ่งจะเป็นพาหะของโรคระบบทางเดินอาหารและโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ


Copyright © 2014 All Rights Reserved.