dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทำเนียบบุคลากร

 

คณะผู้บริหาร

 

   
 

นายสมพร  เหลือล้น

นายกเทศมนตรีตำบลพลา

 

 
 

นายมานะ  หมายมั่น

รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา 

 

 

 

นายเรืองเดช  อ่อนทรัพย์

รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา

 

 

นายสมพงษ์  ศรีสุข

เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

 

นายประสงค์  บุญลคร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพลา

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.