ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot




แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561 - 2563)
แผนอัตรากำลัง ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2561 - 2563)
โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 - 2566)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64-66) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ของเทศบาลตำบลพลา

 

 

 

 



หน้า 1/1
1
[Go to top]



Copyright © 2014 All Rights Reserved.