ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
สมาชิกสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล

 

   
 

นายสมหวัง  เหลือล้น

ประธานสภาเทศบาล

 

 
   
 

นายวิเวก  พฤกษา

รองประธานสภาเทศบาล

 

 

 
 

 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

 

นายสมหวัง  เหลือล้น

 

นายเสวก  ในเมือง

 

นายรชต  แก้วประถม

 

 

นายศักดา  โชติชัย

 

 

นายคณิต  พงษ์นาวิน

 

 

 นางสาวฤทัย  ประกัน

 

 

 

 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

 

นายวิเวก  พฤกษา

 

นายโกวิทย์  เหลือล้น

 

นางสาวกฤษณา  สร้อยศิริ

 

   
นายสิริวุฒิ  ใจคิด    นายวินัย  พฤกษา

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.