ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
แผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลพลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

28 มีนาคม 2560

ผด.2

 

 
แผนการจัดหาพัสดุ

แบบการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.2)
แผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลพลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 articleCopyright © 2014 All Rights Reserved.