ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลพลาและพื้นที่ใกล้เคียง

ชมรมฟุตบอลคลองทราย FC. ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลพลาและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมให้กำลังใจแก่เยาวชนชาวตำบลพลา

ในการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง ทีม คลองทราย FC. กับ ทีม โรงเรียนพัฒเวชศืกษา ในรุ่นการแข่งขันดังนี้

๑.รุ่นอายุ ๘ - ๑๐ ปี

๒.รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี

ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอลบ้านคลองทราย
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แจ้งลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว
การดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย
ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัด
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ก่อนการก่อสร้างอาคาร
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง
แจ้งปิดการเรียนการสอน
ประกาศรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
ประกาศรับลงบัญชีทหารกองเกิน
แจ้งกำหนดการจองล็อคร้านค้า
ขอเชิญประกวดกระทงประดิษฐ์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
สืบสานตำนานเมืองเก่าบ้านฉาง บ้านเราพลา
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
มาตรการป้องกันเด็กจมน้ำ
การป้องกันโรคฉี่หนู อันตรายที่มาพร้อมกับฝน
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิ ครั้งที่ ๘
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19
ขอเชิญชวนร่วมงาน"Dow Rayong Kid Creators
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์
โครงการนี้เป็นกิจกรรมการเดิน-วิ่ง
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุม
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร
ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
แจ้งวันหยุดราชการและวันหยุดราชการเพิ่ม
ขอเชิญข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภา
รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
ดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูอายุ
แจ้งการรับบริจาคโลหิต
แจ้งการรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา
ขอเชิญชวนผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครอง (สุนัขและแมว)
ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรมสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบลพลา
โรคลมชัก หรือ โรคลมบ้าหมู
๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค
โครงการบริจาคโลหิต ๙๐ พรรษา
ให้คำปรึกษาในการใช้กัญชาทางการแพทย์
มาลดเสี่ยงจากโรคฝีดาษวานรกัน
ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมวันสุนทรภู่
จะดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลพลา ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ขอเชิญเยาวชนและศิลปินทั่วไป สมัครเข้าประกวดเดี่ยวปี่ใน
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ
หมั่นตรวจวัดความดัน เพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
16 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง
ประกาศโรงพยาบาลบ้านฉาง เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19
ขับขี่ปลอดภัย ในฤดูฝน
5 สิ่งของเตรียมพร้อมรับวันเปิดเทอม ป้องกันโควิด-19
การแข่งขันไตรกีฬา"ROBOMAN TRIATHLON 2022"
เส้นทางการเดินวิ่ง 3 หาด
ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ประกาศโรงพยาบาลบ้านฉาง เรื่องการเปิดรับฉีดวัคซีน
ข้อมูลเหล่านี้ อย่าเปิดเผยเด็ดขาด
แจ้งเบอร์ แก๊งค์ Call Center เข้าสู่ระบบเพื่อปิดกั้นการใช้งาน
แนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 12 - น้อยกว่า 18 ปี
แนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5 - น้อยกว่า 12 ปี
วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น จากโรคลมแดด
เตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง
รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2564
สถิติการให้บริการ ปี 2565
ได้รับหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภา
มาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงสงกรานต์
สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย
เทศกาลสงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพฯ
ข้อห้ามช่วงเทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์วิ่งฟรี มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9
สงกรานต์ อุ่นใจ จ่ายตลาด ปลอดภัยCopyright © 2014 All Rights Reserved.