ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
วิธีการเช็คอาการโควิด-19

วิธีการเช็คอาการโควิด-19

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง
เรื่องแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มีค่า ๕๘ ชนิด
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๔
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ข้อพึงระวังกระทำผิดกฏหมายในการเลือกตั้ง
เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์
การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
โครงการสัตว์ปลอดโรค
การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ
ข่าวการเลือกตั้ง
การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ปฏิทินการเลือกตั้ง
กำหนดรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ลงทะเบียนโครงการ"เราชนะ"สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มี Smartphone
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้าย
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพลา
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพลา
โครงการเราชนะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
การหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล
สรุปรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการลงทะเบียนโครงการเราชนะ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
การเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดระยองยกเลิกการใช้เอกสารรับรองการเดินทาง
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุม
กกต.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนน
ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมชิกสภา
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง
สายด่วน โทร.1111 แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดส่งตรงถึงนายก
การ์ดอย่าตก
มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
ควรแยกและเว้นพื้นที่ รับประทานอาหาร
ดูแลกายใจ สู้ภัยโควิด-19
ตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยรถตรวจชีวนิรภัย
แจ้งปิดพื้นที่ชายหาดพลา
งดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
วิธีทำความสะอาด ธนบัตร และ เหรียญ ให้ห่างไกลโควิด-19
ข้อปฏิบัติการกักกันในสถานที่ควบคุมบริเวณที่พักอาศัย
วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี
มาตรการในการป้องกันโควิด-19
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
ประกาศ
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
แจ้งปิดการเรียนการสอน
มาตรการเพื่อการรับมือโควิด-19
สายด่วนที่ควรรู้ ช่วงโควิด-19
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นออนไลน์
โครงการคนละครึ่ง
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
วันพ่อแห่งชาติ
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.ระยอง และ นายก อบจ.ระยอง
กกต.เชิญชวนพร้อมใจกันไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
จัดทำคู่มือประชาชน
วันปิยมหาราช
พิธีบำเพ็ญกุศล
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
"ชีวิตวิถีใหม่ ในวัยเกษียณ"
"ปลอดภัยจากเชื้อโรค ถ้าเราป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอ"
การป้องกันไข้ฉี่หนู
3ห้าม 2ให้ รหัสป้องกันการจมน้ำ
3 อ. 2 ส. รหัสป้องกันโรค
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แจ้งให้ประชาชนได้ตระหนัก
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
เปิดรับสมัครลูกจ้างในอัตราจ้างเหมาบริการ
รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
โครงการอบรมเทศบาลใส่ใจกฎหมายใกล้ตัว
แจ้งการแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
โครงการประกวดภาพถ่าย"สุดยอด...ระยองฮิ"
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
คาดหมายลักษณะอากาศ วันที่ ๓-๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
คาดหมายลักษณะอากาศใน ๗ วันข้างหน้า
กำหนดรับเบี้ยยังชีพผูู้สูงอายุ
ท่องเที่ยวปลอดภัย ห่างไกลโรคโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19 ในระดับองค์กรและระดับบุคคล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระยองปลอดภัย ๑๐๐%
Rayong Move Forward
ขอเชิญเที่ยวงาน Rayong Crab Carnival #2
จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
โครงการตลาดประชารัฐร่วมใจ ส่งเสริมตลาดของดีเมืองระยอง
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
มาเที่ยวระยองกันเถอะ
อย่าลืมเที่ยวแบบปลอดภัย เที่ยวแบบ New Normal
เมื่อสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ
แจ้งการตรวจหาเชื้อโควิด-19
๖ กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว
ขอเชิญเที่ยวงาน"เทศกาลอาหารอร่อยระยอง
แจ้งเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลา
ขอให้ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง
แจ้งประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่
การแพร่ระบาดที่จังหวัดระยอง
ทรงพระเจริญ
แนะ 10 วิธี กินแบบพอเพียงช่วง covid-19
ข้อควรระวังในการสวมหน้ากากให้กับเด็ก
การป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
โรคที่มาพร้อมกับยุงลาย
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
หยุดเหล้าเข้าพรรษา นำพาให้ห่างไกล ปลอดภัยจากโควิด-19
การป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ชีวิตวิถีใหม่ เมื่อไปวัด
ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
วัฒนธรรมไทยวิถีใหม่
ฟรี ผ่านทางมอเตอร์เวย์
โอนเงินเยียวยา
ทำบุญตักบาตรอย่างไรให้ห่างไกลโควิด-19
ทรงพระเจริญ
เครือข่ายลดอุบัติเหตุ
จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยง
ภารกิจครูยุคใหม่ ในนิวนอร์มอล
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองเตรียมพร้อมการเปิดเรียน
ระยะห่างยังคงสำคัญ ต่อการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
6 มาตรการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ห่าไกลโควิด-19
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก
ข้อปฏิบัติสำหรับบุตรหลานที่ทำงานนอกบ้าน
การตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี ๒๕๖๓
ดูแลตัวเอง เพื่อตัวเราและเพื่อคนรอบข้างที่เรารัก
สถิติการให้บริการ ปี 2563
มาตรการผ่อนคลายในหลายกิจกรรมแล้ว
พบกิจกรรมหรือกิจการ ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปี 2563
เข้ารับการสมัครคัดเลือกองค์กร
ออกกำลังกายทุกวัน สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แนวทางสำหรับแม่ครัว และผู้สัมผัสอาหาร รับมือโควิด-19
มาตรการควบคุมหลัก สำหรับสระว่ายสาธารณะ
ใส่เฟซชิลด์อย่างเดียวไม่ช่วยกันโควิด-19
กินข้าวนอกบ้านวิถีใหม่ แบบ New Normal
เคอร์ฟิวยกเลิกไป แต่ยังต้องใส่ใจกับมาตรการ
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.๒๔๙๗
เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ ยึดถือระยะห่าง
โควิด ลดหรือเพิ่มเริ่มที่ตัวเรา
แจ้งการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางลอดทางแยก
เบาใจ แต่อย่าวางใจ
มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ประเทศไทยเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน
Rayong Fight Covid
แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าจังหวัดระยอง
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร โควิด-19
การดำเนินการให้เงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ
กำหนดรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่อ
เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถาน
ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ
เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานที่ราชการ
เรื่อง ปิดสถานที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การสำรวจข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
แบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
เปิดให้ประชาชนโทรมือถือฟรี 100 นาที
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
ตารางการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
การ์ดต้องไม่ตกนะครับทุกคน ประชาชนชาวไทย
คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง ปิดสถานที่จำหน่ายสุรา
ไม่ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพียงใด คนไทยยังคงต้องเคร่งครัดกันต่อไป
เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
แจ้งกำหนดการเปิดเรียนของสถานศึกษา
สิ่งที่ควรทำ
วิธีการทิ้งหน้ากาก
โครงการ"เราไม่ทิ้งกัน"
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม)(ฉบับที่๕)
เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
ตารางการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ยังคงต้องตระหนักและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกันต่อไป
เรื่อง ห้ามอากาศยาน บินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
เชิญชวนผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 ร่วมบริจาคพลาสมา
๑ให้ ๓ งด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
"คนไทย รับผิดชอบส่วนตัว เพื่อส่วนรวม"
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม)(ฉบับที่๔)
ข้อควรปฏิบัติในการจัดงาน บรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส
เรื่อง ให้เจ้าของสถานที่ก่อสร้างและสถานประกอบการประเภทกิจการก่อสร้าง
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตรวจสอบข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19
เรื่อง ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา๙แห่งพระราชกำหนด
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
ตารางการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
เว้นระยะห่างทางสังคม
มาตรการเร่งด่วนในป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
แจ้งเตือนเพื่อการเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน
เรื่อง เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองผู้เดินทางภายในจังหวัดระยอง
เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว
กรมขนส่งทางบก ขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
เรื่อง สถานที่ราชการงดให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว
เรื่อง ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
มาตรการดูแลและเยียวยา กรณีรัฐบาลชดเชยรายได้
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม)(ฉบับที่๒)
ขั้นตอนการขอรับเงินค่าประกันไฟฟ้า
คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากผ้า(แจกฟรี)ให้กับ"กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ"
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุุกเฉิน
ร่วมกันใส่ใจ ป้องกันภัยโควิด-19
เทศบาลตำบลพลาทำการปิดหาดพลา เป็นการชั่วคราว
ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
เรื่องประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม)
หากพบเห็นการฝ่าฝืนประกาศ หรือ กฎหมายที่ควบคุมสถานที
แจ้งให้ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ข้อปฏิบัติตน ของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายด่วนโควิด-19
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัส "โควิด-19"
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัส
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมย่อย
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลา
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัส "โควิด-19"
มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ฟรี
ขอเชิญเที่ยวงาน "ช็อป ชิม ริมทะเล"
เชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
เรื่องห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นการรบกวน
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบลพลา ประจำปี ๒๕๖๓
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
Baanchang​Run​2020/บ้านฉาง​รัน​2563
กำหนดการรับสมัครเด็กเล็ก
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การปฏิบัติตน เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โครงการถนนเด็กเดินสู่อาเซียน เทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการติดตั้งตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM)
แจ้งการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
ขอเชิญเที่ยวงาน "ช็อป ชิม ริมทะเล"
แจ้งแนวทางการดำเนินการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านตามประกาศกองทัพเรือ
ดำเนินการก่อสร้างทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลพลา
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน
ขอเชิญร่วม สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล
ช็อป ชิม ริมทะเล
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของเรือประมงขนาดต่ำกว่า ๑๐ ตันกรอส
ขอเชิญบูชาสั่งจองเหรียญบาตรน้ำมนต์ หลวงปู่ทิม
ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล "พลา-รัน ครั้งที่ 1"
ขอเชิญเที่ยวงาน "ภูมิบุรี ศรีระยอง"
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน
หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน
แจ้งให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัดไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการชุมชนมีวินัย เคารพกฏจราจร
การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฮ.ศ.1441)
สุขภาพดี ชุมชนดี กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
ขอเชิญเที่ยวงาน "ช็อป ชิม ริมทะเล"
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๒ "ลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา"
สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิม ช็อป ใช้"
เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
โครงการอบรมเทศบาลใส่ใจ กฎหมายใกล้ตัว
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การประดับพระฉายาลักษณ์
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลบ้านฉาง
เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ๓ ชนิด
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติการให้บริการ ปี 2562
สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันยาเสพติด
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม 2562
กำหนดการเลือกตั้ง ส.ส. บัตรใบเดียว กาเบอร์เดียว 24 มีนาคม 2562
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบเสียภาษี ประจำปี 2562
ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลพลา ครั้งที่ 4/2562
โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร article
ลานกีฬาและสนามกีฬา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา article
จุดเริ่มต้นที่ดีที่จะได้ลดปริมาณ ขยะพลาสติก
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561
ลอยกระทงลงทะเลวัดพลา ปี2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2561-2564
รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 รอบเดือน ตุลาคม 2561
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลพลา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 ประจำปี 2561 รอบเดือนเมษายน
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 ประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม article
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561
แผนการดำเนินงาน 62 article
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
การลดขั้นตอนการให้บริการ article
งานประเพณีลอยกระทงลงทะเลวัดพลา
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
ช็อป ชิม ริมทะเล
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2561
ช็อป ชิม ริมทะเล ครั้งที่5
รับสมัครเข้าชมรมสวัสดิการสงเคราะห์จัดการศพตำบลพลา
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2561
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เทศบาลใส่ใจกฎหมายใกล้ตัว ประจำปีงบประมาณ2561
การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แจ้งเรื่อง การรายงานตัวผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม ถนนคนเดิน ช็อป ชิม ริมทะเล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ช็อป ชิม ริมทะเล
เทศบาลตำบลพลาขอแนะนำการใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้อง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการขยายพันธุ์สัตว์
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการนิยม
รับบริจาคโลหิต
เทศบาลตำบลพลา ร่วมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ช็อป ชิม ริมทะเล ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชน ตำบลพลา เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ
ขอเรียนเชิญประชาชนชาวตำบลพลาใส่ใจรักการอ่าน
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พ.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ถนนคนเดิน หาดพลา
โครงการตั้งจุดตรวจและแก้ไขปัญหาจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันไหลตำบลพลา
รับสมัครเด็กและเยาวชนชาย เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง ประจำปี 2561
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ
ประกาศรับสมัครพนักงาน
ขอเรียนเชิญอาสาสมัคร, สมาชิก อปพร. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการสร้างทีมกู้ชีพ กู้ภัย
เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ เดือน ก.พ.2561
เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
กิจกรรมร่วมใจก้าวคนละก้าว ของ ทต.พลา
ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
เชิญประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ ในงานมีการแข่งขันเครื่องบิน F1
ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ
โครงการเทศบาลใส่ใจกฎหมายใกล้ตัว
โครงการสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบลพลา
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุุข สร้างรอยยิ้ม article
ร่วมสักการะ รัชกาลที่ ๕
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
คำแนะนำการชำระภาษี
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายCopyright © 2014 All Rights Reserved.